OZ Nádej pre autistov vás prosí o podporu 2% , ako predošlé roky. Ďakujeme 😊 Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb 2020, nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Občianske združenie Nádej pre autistov je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti.

Občianske združenie Nádej pre autistov je samostatný právny subjekt registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie Nádej pre autistov vzniklo v roku 2006, ako pokračovanie ročného grantového projektu - "Chodci ", ktorý sa okrem prevádzky herne a školenia dobrovoľníkov venovali aj organizácii prednášok a stretnutí rodičov detí s autizmom. Členmi združenia sú najmä rodičia, tiež však dobrovoľníci a vítaný je každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi s pervazívnými vývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické spektrum.

Cieľom združenia je

Podporujeme výmenu informácií a každú iniciatívu týkajúcu sa liečby autizmu, ako aj domácej a mimoústavnej starostlivosti o tieto deti. Radi by sme založili centrum s komplexnou starostlivosťou zahŕňajúcou poradenstvo pre rodiny, lekársku starostlivosť i dennú starostlivosť o deti. Keďže je to úžasná ambícia vzdialená našim momentálnym možnostiam, pokúsime sa predovšetkým niečo začať, aby v budúcnosti bolo čo rozvíjať.