Literatúra

tituly uvedené s X má občianske združenie k dispozícií a je si ich možné požičať za vopred dohodnutých podmienok

Obrázok Popis k dispozícií
http://www.beletry.sk/products/a/d/8/ad869c031e53daab810b75c771cc8d57_big.jpg

 

Syndróm trávenia a psychológie

Natasha Campbell-McBride| Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Európa| Rok vydania: 2010

Prírodná liečba: autizmu, dyspraxie, dyslexie, schizofrénie a depresií...

Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na ktorej sa venuje problémom vzťahu výživy a ľudskej psychiky. Ako matka dieťaťa s diagnózou poruchy učenia dobre vedela o ťažkostiach rodičov v podobnej situácii a všetok svoj čas preto venovala pomoci takýmto rodinám. Uvedomovala si, že v boji s postihnutím detí i dospelých zohráva výživa významnú úlohu a stala sa priekopníčkou využívania probiotík v tejto oblasti.

 

        x

 

 

Veselo a s láskou o autizme

R.Wayne Gilpin, ktorý zostavil túto knihu, je otcom Alexa, šestnásťročného autistického mladého muža. Wayne je bývalým prezidentom a tajomníkom Americkej autistickej spoločnosti. Ako autor  sa profesionálne venuje vzdelávaniu a publicistike. Súbor láskavých príbehov z reálneho života.

Čo napísali o knihe :

" O autizme som sa dozvedel viac, než z hociktorej odbornej knihy, ktorú som doteraz prečítal. Pri čítaní som sa smial i plakal". (psychológ)

"Takmer by som prisahal, že to sú opísané prípady z mojej praxe - túto knihu som si zamiloval".(pediater)

"Veselá časť knihy ma potešila a tá dojímavá ma naplnila hrdosťou."(rodič autistického dieťaťa)

      

 

 

Duševná slepota

Hoci je veľa kníh o autizme , kniha Barona-Cohena Duševná slepota patrí k najpopulárnejším a najdôležitejším. Baron-Cohen jasne píše, že to , čo naša myseľ vidí ako realitu, nie je  v skutočnosti realita, ale výstup obrovského množstva špecializovaných neurónových spoluprocesov, ktoré interpretujú realitu skresleným spôsobom. Podobne ako vnímame farbu, vnímame aj úsmev druhej osoby a ďalšie sociálne javy. Obývame totiž mentálne svety. Duševná slepota je mimoriadne prínosná nie len pre tých, ktorý sa s problémom autizmu stretli a sú nútení sa s ním vysporiadať, či pre tých , čo pracujú s autistami, ale aj pre filozofov a sociálnych vedcov, ktorí sa zaoberajú problémami humánnej komunikácie a sociálnej inteligencie.

       

 

slovnik_socialnich_situaci.jpg 

APLA Praha, Střední Čechy, o.s. vydala novú publikáciu - Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra.

Autorkami sú Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová (z rané péče APLA Praha, Střední Čechy, o.s.), ilustrátorkou Iva Roštárová.

Cieľom knihy je byť praktickou a inšpirujúcou pomôckou pre rodičov, vychovávateľov  a pedagógov pracujúcich s deťmi s PAS.

Formou rozkreslených dejových schém sú  v nej  zobrazené  základné dôležité sociálne situácie, ktoré dieťa  bežne  prežíva a v ktorých deti s PAS často kvôli svojmu hendikepu zlyhávajú.  Učí ich tak základom vhodnej sociálnej interakcii. Publikácia  obsahuje praktickú prílohovú časť, kde sú ukázané rovnaké  situácie a obrázky ako v prvej  "výkladovej" časti knihy. Príloha je určená k rozstrihaniu príp. zalaminovaniu, aby sa s obrázkami dalo pracovať a využívať ich  podľa potreby aj v praktickom živote.

Kniha je určená pre deti s poruchou autistického spektra predškolského  a mladšieho školského veku, konkrétne pre deti s diagnózou Aspergerov syndróm, detský vysoko funkčný autizmus alebo atypický autizmus bez pridruženého narušenia rozumových schopností.

 
 
http://www.beletry.sk/products/4/0/5/4058462d72fff18fb6c4d57b8ce0eb86_big.jpg

 

Přemůžeme autizmus ?

Anna Strunecká| Vydavateľstvo: ALMI| Rok vydania: 2009

Táto kniha ponúka rodičom smerodajný a vyčerpávajúci prehľad o všetkom ,čo je v súčasnosti známe o biomedicínskych, psychologických a transpersonálnych aspektoch autizmu. Veľmi dobre a zrozumiteľne napísaný text vychádza z dlhoročných skúseností autorky a jej pedagogickej a vedecko-výskumnej práci a aj rozsiahlej publikačnej aktivity. Táto kniha bola pôvodne určená rodičom detí s autizmom, ale mala by predstavovať povinné čítanie pre všetkých profesionálnych zdravotníkov a vychovávateľov, ktorý sa starajú o deti s poruchami autistického spektra a riešia ich problémy.

 

       x
Son-Rise: Zázrak pokračuje

 

Son-Rise: Zázrak pokračuje   

Skutečný příběh vyléčení chlapce z neléčitelného autismu...

Barry Neil Kaufman  · Vydavateľstvo: Barracuda, 2004

Prvá časť rozpráva príbeh Rauna, ktorý keď mal jeden rok, tak sa začal odťahovať od ľudského kontaktu. Začal byť nevšímaví k svojmu okoliu, zdalo sa, že je hluchý a slepý, hodiny a hodiny nerušene pozeral a hojdal sa. Diagnóza – autizmus - nezvratný, celoživotní stav. Odborníci nedávali žiadnu nádej. Jeho rodičia, Barry a Samahria Kaufmanovi, pozorovali, ako ich syn uniká hlbšie do svojej nepreniknuteľnej ulity. Cítili, že musia sami niečo urobiť. Kaufmanovi dva a pol roka intenzívne pracovali so svojim synom, ako priekopníci novej terapie založenej na nepodmienenej láske a akceptácii. Vo veku štyroch rokov Raun nevykazoval žiadne stopy svojho predchádzajúceho stavu. Druhá časť prechádza Raunovým prekvapivým vývojom a úspechmi od jeho štyroch rokov. Tretia časť rozpráva príbehy piatich ďalších typických rodín, ktoré sa, vedené Son-Rise programom manželov Kafmanových, priblížili ku svojim "nedosiahnuteľným" deťom.

 

       x
Život za sklem

 

Život za sklem

Wendy, Lawson

Osobná výpoveď ženy s Aspergerovým syndrómom
Svet človeka s poruchou autistického spektra je plný zmätkov a nepochopenia toho, čo sa okolo  neho deje. Wendy Lawson ukazuje pohľad na život s Aspergerovým syndromom. Predstavuje bežné životné situácie a vysvetľuje, ako ich vníma a ako na nich reaguje. Kniha ukazuje, ako sa dá predchádzať problémovým situáciám v súžití s človekom, ktorý má Aspergerov syndróm.
Kniha je určená špeciálnym pedagógom, psychológom, rodičom a priateľom ľudí s Aspergerovým syndrómom a aj s ďalšími poruchami autistického spektra.
Dr. W. Lawson pracuje ako sociálna pracovníčka, má diplom z dvoch univerzít. Píše knihy a prednáša o Aspergerovom syndróme, ktorým sama trpí.

 

       x
Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole

 

Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole

Miroslav, Vosmik; Lucie, Bělohlávková 

Možnosti integrácie na ZŠ a SŠ. Praktická metodická príručka sa venuje problematike individuálnej integrácii žiakov a študentov s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromom, popr. s HFA – vysocefunkčným autizmom, na druhom stupni ZŠ, na osemročných gymnáziách a na strednej škole. Autori zhrňujú najnovšie poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizujú možnosti integrácie a v náväznosti na nich popisujú najčastejšie problémy, ktoré sa môžu pri integrácii objaviť. Osobné skúsenosti autorov sa prelínajú s konkrétnymi kazuistikami študentov integrovaných na osemročných gymnáziách.
Mgr. Miroslav Vosmik je pedagóg a výchovný poradca na viacročnom gymnáziu, na ktorom sú   integrovaní študenti s PAS.
PhDr. Lucie Bělohlávková pracuje ako špeciálna pedagogička terapeutického strediska APLA v Prahe.

 

 
Zavřít okno

 

Výchova dětí s autismem

Richman, Shira

Aplikovaná behaviorálna analýza
Kniha skúsenej psychologičky prináša ďalšiu efektívnu výchovnu metódu - aplikovanu behaviorálnu analýzu. Autorka zrozumiteľne vysvetľuje, ako  túto metódu využiť predovšetkým k zlepšeniu seba obslužných skúseností ako je jedlo, hygienické návyky alebo obliekanie. Aplikovaná behaviorálna analýza môže tiež pomôcť odstrániť nežiaduce stereotypné správanie, zlepšiť hru, komunikáciu, vzťahy medzi rovesníkmi, či posilniť nezávislost dieťaťa.
Kniha prináša užiteľné informácie nielen pre  špeciálnych pedagógov  a vychovávateľov  ale tiež aj pre rodičov.

 

 
Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem

 

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem

Boyd, Brenda

200 tipov a stratégií
Kniha tvorí komplexného sprievodcu výchovou dieťaťa s Aspergerovým syndrómom (AS). Autorka, matka chlapca s AS, doporučuje 200 výchovných tipov, stratégií a hier, ktoré môžu pomôcť prekonať ťažké výchovné momenty, ktoré výchovu dieťaťa s AS sprevádzajú. Rodičom, ale aj všetkým, ktorí sa na výchove týchto detí podieľajú, autorka radí, čo robiť, aby sa dieťa s AS cítilo milované a prijímané, ako ho naučiť sociálnym a emocionálnym schopnostiam, ako zvyšovať jeho motiváciu, čo robiť, aby dieťa poslúchlo apod.
Brenda Boyd je vyštudovaná právnička, pracuje pre National Autistic Society. Zo svojou  rodinou žije v Severnom Írsku.

 

 
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem (Zvětšit obrázek)

 

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Čadilová, Věra; Jůn, Hynek; Thorová, Kateřina

Zvládanie problémového správania u ľudí nielen  v domovoch sociálnych služieb
Publikácia sa venuje problematike zvládania problémového správania u ľudí s autizmom a s mentálnou retardáciou. Je zameraná prevažne na dospievajúcu a dospelú klientelu v domovoch alebo centrách sociálnych služieb , kde je personál v nevýhodnom pomere voči počtu klientov (približne 1:10). Cenné informácie tu môžu nájsť aj učitelia alebo rodičia.
Kniha poskytuje ucelený náhľad na zvládanie problémového správania a je určená pre využitie v praxi. Popisuje špecifika diagnóz mentálnej retardácie, autizmu a pridružených diagnóz, venuje sa kognitívne behaviorálnej terapii agresívneho správania, nácvikom funkčnej komunikácie a pracovného správania.
Kniha je určená zamestnancom centier alebo domovom sociálnych služieb, rodičom, učiteľom, psychológom aj psychiatrom.
PaedDr. Věra Čadilová je špeciálna pedagogička v triede pre deti s autizmom.
Mgr. Hynek Jůn je kognitívne behaviorálny terapeut.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je klinická psychologička, ktorá sa špecializuje na prácu s detmi s poruchami autistického spektra (Poruchy autistického spektra, Portál 2006).
 Autori sa problematikou autizmu a mentálnej retardácie zaoberajú dlhodobo, venujú sa prednáškovej činnosti, usporadúvajú kurzy a semináre a poskytujú poradenské služby. Pôsobia v Asociácií pomáhajúcej ľuďom s autizmom (APLA), ktorá sa svojou činnosťou zameriava  na všestrannú pomoc ľuďom s autizmom a ich rodinám.

 

 
Nikdo nikde

 

Nikdo nikde

Williams, Donna

 Pochopiť, ako sa človek s autizmom cíti a ako prežíva veci, ktoré prináša bežný život, nie je vôbec ľahké. S poruchami autistického spektra súvisia nedostatočné vyjadrovacie schopnosti – títo ľudia nedokážu dát najavo svoje pocity, vyjadriť, čo by chceli, čo ich zraňuje a čo sa  im naopak páči. Fascinujúce, statočné a pôsobivé rozprávanie mladej ženy s autizmom  dokazuje, že autizmus nie je synonymom pre citovú plochosť alebo necitlivosť. Strhujúci, miestami dojemný a veľmi osobní príbeh ženy, ktorá sa snaží porozumieť ľuďom zo svojho okolia a aj  sebe samej a hľadá pochopenie a prijatie druhých, ukazuje  pohľad do sveta človeka, ktorý trpí poruchou autistického spektra. Donna Williams je autorkou celej rady kníh, ktoré sa prekladajú do množstva  jazykov. Je skladateľkou a speváčkou, textárkou a scenáristkou. Vyštudovala učiteľstvo a je poradkyňou v oblasti porúch autistického spektra. V dospelosti jej bol diagnostikovaný autismus.

 

 
Zavřít okno

 

Pestrostíni a netopýři

Brauns, Axel

Môj život v inom svete

Kniha poskytuje unikátny pohľad zvnútra do stále málo prebádaného sveta autizmu. Skrz bizarné, často humorné obrazy autor mapuje svoje originálne a autistickým videním sveta ovplyvnené zložité objavovania detstva a mladosti. Postup  pivnici vná strata vnímania tvári, slov a súradníc bezprostredného okolia vedie k izolácii Axela - dieťaťa od svojich rodičov a brata, k osamotenému hraniu na kraji pieskoviska a najradšej v " dome s dvorom ". Zmes literárnej citlivosti a okliešteného, "nechápavého" jazyka vie autor využiť k novému pomenovaniu reality, ktorá sa ľudom z druhej strany javí ako bežná a normálna. Autor pracoval na tomto románe 17 rokov. V roku 2000 za neho získal Cenu za literatúru mesta Hamburg a román sa následne stal bestsellerom. Axel Brauns pochádza z Hamburgu, štúdium ekonomiky a práva zanechal a začal sa venovať spisovateľstvu. Napriek tomu že bol od detstva postihnutý Aspergerovým syndrómom, navštevoval kurzy písania a usilovne pracoval na svojom prvom románe. V roku  2000 založil literárny salón. Od roku 2002 pracuje aj ako daňový poradca.

 

 
Mami, je to člověk nebo zvíře?

 

Mami,je to člověk nebo zvíře?

Hilde De C*lerq - Vidavateľstvo : Portál, 2011

Pre rodičov a odborníkov je často ťažké porozumieť mysleniu detí s autizmom.  Je pre  nich  zložité pochopiť, ako tieto deti tvoria pojmy, podľa  čoho poznávajú predmety  a obrázky, ako  rozlišujú blízke  osoby. Hilde De Clerq, jej  syn Thomas trpí autizmom, ponúka  veľmi autentický a zároveň zrozumiteľný pohľad na detský autizmus. V knihe je množstvo príkladov, ktoré ilustrujú Thomasov vývoj. Autorka predstavuje  užitočné postupy, ktoré pomáhajú pri rozvoji kognitivních i sociálnych zručnostiach. Kniha je určená  špeciálnym pedagógom, psychológom a rodičom detí s autizmom.

 
Autismus a hra

 

Autismus a hra

Beyer, Jannik; Gammeltoft, Lone

Autizmus a hra
Príprava herných aktivít pre deti s autizmom
Ako jeden z hlavných charakteristických rysov autizmu je často uvádzané to, že deťom s autizmom chýba  schopnosť a záujem zapojiť sa do hry. Ich hra s hračkami a inými predmetmi nie je funkčná a pôsobí neobvykle. Nemajú väčšinou záujem o kontakt a hru s inými deťmi. Niektoré trávia nekonečné hodiny stereotypnými jednoduchými manipuláciami, z ktorých sa dajú vyrušiť len veľmi ťažko a nedajú sa vtiahnuť do zmysluplných aktivít. Môžu sa deti s autizmom vôbec naučiť sa hrať? Dajú sa  motivovať pre hru s ostatnými deťmi? Môžu  mať z nej  radosť? To sú hlavné témy tejto knihy, ktorú napísali skúsení odborníci, ktorí sa viac než dvadsať rokov venujú práci s deťmi s týmto postihnutím. Ponúkajú popis a vysvetlenie od teoretických základov po praktické vzdelávacie intervencie. Kniha poskytne rodičom a odborníkom návody, ako naplánovať a pripraviť herné aktivity. Text je sprevádzaný súborom fotografií výukových stratégii. Kniha prináša užitočné informácie nielen pre špeciálnych pedagógov a psychológov,  ale aj pre rodičov  a príbuzných ľudí s autizmom

 

 
Zavřít okno

 

Poruchy autistického spektra

Thorová, Kateřina

Publikácia skúsenej psychologičky prináša komplexný pohľad na jednu z najťažších detských vývojových chorôb - poruchy autistického spektra, medzi ktoré patrí predovšetkým detský autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm a dezintegračná porucha. Kniha výrazne rozširuje informácie niektorých kapitol z úspešnej   publikácie Detský autizmus (Portál, 2004) a zároveň pridáva mnohé nové tematické okruhy. Medzi ne patrí napríklad včasná diagnostika v praxi, diferenciálna diagnostika z pohľadu psychológa, vzdelávanie a terapie, rodinná problematika, prognóza, špecifika vývoja poruchy, školská sociálna problematika. Výklad je doplnený množstvom kazuistik, ukážok detských kresieb a fotografií z autorkinho bohatého archívu.

 

 
Dětský autismus (Zvětšit obrázek)

 

Dětský autismus

Hrdlička Michal; Komárek Vladimír

Prehľad súčasných poznatkov.
Detský autizmus predstavuje závažnu vývojovú poruchu, pre ktorú  je charakteristická narušená schopnosť vytvárať vzťahy s ľuďmi, primerane reagovať na podnety z okolia, nutkavá túžba po nemennosti a ďalšie príznaky vážne postihujúce život jednotlivca a jeho okolia. V poslednej dobe sa podarilo dosiahnuť rad dôležitých pokrokov v porozumení tak  príčinách tejto choroby, ako aj možnostiam jeho terapeutického ovplyvnenia. Publikácia zhrnuje nové zahraničné aj domáce poznatky o detskom autizme a spektre príbuzných porúch s dôrazom na výskumné a klinické skúsenosti autorov, ktorí sa problematikou zaoberajú.

 

 
Aspergerův syndrom (Zvětšit obrázek)

 

Aspergerův syndrom

Attwood, Tony

Aspergerov syndróm patrí do skupiny porúch autistického spektra. Je charakteristický disharmonickým vývojom osobnosti s prevažujúcou poruchou v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie. Na rozdiel od detského autizmu nie je narušený vývoj reči ani inteligencie. Verbálny prejav týchto detí je nápadný svojou monotónnosťou a pedantným dôrazom na správnosť použitia jazyka. Ich záujmové zameranie je rovnako nápadné, mávajú veľmi špecifické, stereotypné záujmy podobne ako deti s autizmom. Udáva sa, že pravdepodobnosť výskytu je vyššia ako u autizmu, jeho diagnostika je však zložitejšia. Aspergerov syndróm býva diagnostikovaný neskôr, pretože v ranom veku sa postihnutie neprejavuje tak závažne.
 

 

         x
Strukturované učení (Zvětšit obrázek)

 

Strukturované učení

Čadilová,Věra; Žampachová, Zuzana

Kniha zhrňuje doterajšie skúsenosti s metodikou štruktúrovaného učenia v Česku. Popisuje princípy intervenčnej stratégie, ktorá je založená na individuálnych potrebách, schopnostiach a deficitoch detí s poruchou autistického spektra a iných neurovývojových porúch.
Autorky sa venujú aplikácii záverov špeciálnopedagogického vyšetrenia a zoznamujú čitateľa s diagnostickými nástrojmi, ktoré sa dajú využiť pri zostavovaní vzdelávacích stratégii. Ďalej popisujú špecifiká prístupov k deťom podľa miery adaptability, sociálneho správania, komunikačných schopností a problémov správania.
Kniha je určená špeciálnym pedagógom v poradenských centrách, v školách všetkých typov, študentom špeciálnej pedagogiky, asistentom pedagógov, osobným asistentom, ale aj rodičom detí.

 

 
Marcelo objavuje skutočný svet 

Marcelo objavuje skutočný svet

Francisco X. Stork • Vydavateľstvo: Slovart, 2010 Preklad: Alena Redlingerová

Marcelo Sandoval počuje hudbu, ktorú nikto iný počuť nemôže. Je to jeden z prejavov autistickej poruchy. No jeho otec tomu nikdy celkom neveril, ani hudbe, ani Marcelovej odlišnosti. Prinúti Marcela brigádovať cez leto v podateľni svojej právnickej firmy, aby ho zapojil do skutočného sveta. Tu Marcel spoznáva Jasmine, ktorá ho učí rozumieť, čo je to súťaživosť, žiarlivosť, hnev i túžba. No až obrázok dievčaťa s polovicou tváre ho privedie do skutočného sveta plného trápenia, nespravodlivosti a naučí ho, ako s tým všetkým bojovať. Tento jedinečný príbeh je príbehom o láske, práve a nespravodlivosti, ale najmä oslavou hudby, ktorú počuje každý z nás vo svojom vnútri.

 
 
Čudná príhoda so psom uprostred noci 

Čudná príhoda so psom uprostred noci

Mark Haddon • Vydavateľstvo: Ikar, 2004

Čudná príhoda so psom uprostred noci je úplne iná detektívka ako ostatné. Detektívom a zároveň rozprávačom príbehu je Christopher Boone, pätnásťročný chlapec s Aspergerovým syndrómom, čo je druh autizmu. Vyzná sa dobre v matematike, pozná všetky krajiny sveta a ich hlavné mestá a vie všetky prvočísla až po 7057, ale o ľuďoch nevie takmer nič. Miluje zoznamy, vzory a pravdu. Nenávidí žltú a hnedú farbu a dotyky. Nikdy nešiel sám ďalej ako na koniec ulice, no keď nájde na dvore zavraždeného susedkinho psa, vydáva sa na hrôzostrašnú cestu, ktorá mu prevráti celý život naruby.

 
Milý Gabrieli 

Milý Gabrieli

Halfdan W. Freihow • Vydavateľstvo: Kalich, 2010

Milý Gabrieli je dopis otca svojmu autistickému synovi. Otec se snaží pochopit a s láskou Gabrielovi vysvetliť, prečo a v čom je iný ako ostatné deti. Synov autizmus ho napĺňa smútkom, ale aj pýchou nad tým, ako jeho syn dokáže zo svojím handicepom zápasit