Ďakujeme

                                        našim sponzorom za ich pomoc a podporu

 

                                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                                                          

 

                        

           

              KOKSMONT a.s. Košice

                  ENVIRONCENTRUM, s.r.o.  Košice

                  a ďalší .....