O nás

OZ NÁDEJ PRE AUTISTOV VÁS PROSÍ O PODPORU 2% , AKO PREDOŠLÉ ROKY. ĎAKUJEME 😊
TLAČIVO VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB 2022, NÁJDETE V DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE.

Občianske združenie Nádej pre autistov je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti.

Občianske združenie Nádej pre autistov je samostatný právny subjekt registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie Nádej pre autistov vzniklo v roku 2006, ako pokračovanie ročného grantového projektu – „Chodci „, ktorý sa okrem prevádzky herne a školenia dobrovoľníkov venovali aj organizácii prednášok a stretnutí rodičov detí s autizmom. Členmi združenia sú najmä rodičia, tiež však dobrovoľníci a vítaný je každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi s pervazívnými vývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické spektrum.

Cieľom združenia je:

  • komunikácia s inými združeniami a organizáciami venujúcim sa autistom
  • presadzovať legislatívne zmeny a lobbing v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s autizmom
  • podpora rodín osôb s autizmom
  • podpora komplexnej, profesionálnej a systematickej starostlivosti o osoby s autizmom
  • podpora zaisťovania osobnej asistencie pre osoby s autizmom
  • vytvárať priestor pre alternatívne prístupy k ovplyvňovaniu autizmu
  • organizovanie spoločných akcií pre naše deti.

Podporujeme výmenu informácií a každú iniciatívu týkajúcu sa liečby autizmu, ako aj domácej a mimoústavnej starostlivosti o tieto deti. Radi by sme založili centrum s komplexnou starostlivosťou zahŕňajúcou poradenstvo pre rodiny, lekársku starostlivosť i dennú starostlivosť o deti. Keďže je to úžasná ambícia vzdialená našim momentálnym možnostiam, pokúsime sa predovšetkým niečo začať, aby v budúcnosti bolo čo rozvíjať.