Kontakt

Občianské združenie Nádej pre autistov
Michalovská 31,
040 01 Košice

Email: info@nadejpreautistov.sk

IČO: 355 76 910

Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 2516 6077, vedený v Tatrabanke